Alapos és részletes statikai vizsgálat!

Minden statikai vizsgálatnak alaposnak és részletesnek kell lennie ahhoz, hogy elérje a megfelelő és elvárt eredményt. Egy minőségi statikai vizsgálat nem csak a problémákra hívja fel a figyelmet, de megoldásokat nyújt azok helyreállítására is.

A statikai vizsgálat menete számos alapvető lépést tartalmaz, amely az alapozástól a födémig terjed. A tartószerkezet megállapítása és felülvizsgálata az első lépés, amikor is olyan problémákat keresünk, amelyek károsíthatják az épület tartószerkezetét. Az alapos statikai vizsgálatban rögzítünk minden komolyabb repedést, amely károsíthatja az épület szerkezetét, illetve azok nagyságát is rögzítjük méréssel. Az alapozást is szemügyre vesszük, egyes esetekben szükséges lehet az alapozás feltárása, de a legtöbb esetben nincs szükség komolyabb munkálatokra, hiszen a falak és födémek állapotából kikövetkeztethető az alapozás állapota is. A tetőszerkezet felmérésével részletes képet kapunk annak állapotáról is. Szemügyre vesszük az elhajlási pontokat és ezekről kitérünk a statikai vizsgálat dokumentációjában is.

A szerkezetek felmérését és dokumentálását követően mérjük fel a vizesedéssel, salétromosodással és penészesedéssel kapcsolatos problémákat, ha szükséges műszeres méréseket alkalmazva. Ez is egy nagyon fontos lépése a felmérésnek, amely nélkül az új tulajdonosnak a későbbiekben problémája is akadhat és könnyen bosszúságokhoz vezethet. A felmérés végeztével megbeszéljük az ügyféllel az esetleges átalakításokat, bővítéseket az épületen és részletesen beszámolunk ezek megoldásáról a statikai vizsgálat dokumentációiban. Mindent egybevetve az ügyfelek egy nagyon alapos felmérés után részletes statikai vizsgálat dokumentációjához jutnak, amely nem csak a biztonságról szól, de nagyon sok esetben pénztárca kímélő is lehet.